شانه و بازو

Placeholder

شانه منجمد

شانه منجمد نام های دیگر: سندروم شانه یخ زده، Frozen shoulder تعریف: محدودیت حرکت شانه در تمام جهات بخصوص در ... خواندن مقاله