تعطیلی مطب

مطب دکتر کامرانی روزهای دوشنبه و چهارشنبه 11 و 13 اردیهشت ماه تعطیل است.

تا اطلاع ثانوی با توجه به محدودیت زمان تردد زمان مطب دکتر کامرانی از ساعت 3 تا 8 روزهای زوج است.

مطب دکتر الماسی زاده تا آخر اردیهشت ماه 1400 تعطیل است.

آخرین اطلاعات مطب

نمایش کامنت ها مسدود شده